เป้าหมาย

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อความสำเร็จแห่งกองทัพ  และความสุขของประชาชน

Visitors: 38,472