พ.อ.ขัตติยพงศ์ ภักดีชน จัดรายการวิทยุ รร.จปร.

พ.อ.ขัตติยพงศ์ ภักดีชน จัดรายการวิทยุ "ขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง" ครบ 12 ปี เมื่อ 18 พ.ย.59
Visitors: 39,486