ปฐมนิเทศ นนร. ภาคเรียนที่ 1/60

ปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 2 - 5 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ภาคเรียนที่ 1/60 เมื่อ 28 เม.ย.60  เวลา 1300 - 1430  ณ ห้องเรียน กมส.สกศ.รร.จปร.
Visitors: 39,485