ซักซ้อมการดับเพลิงและการเคลื่่อนย้ายฯ

ซักซ้อมการดับเพลิงและการเคลื่่อนย้ายเอกสารสำคัญ และสิ่งอุปกรณ์ประจำอาคาร  เมื่อ 26 เม.ย.60 เวลา 0900 - 1100  ณ กมส.สกศ.รร.จปร.
Visitors: 39,485